Přihlášení
English (United Kingdom)
Jurek
Upozornění pro údržbu a používání stanu

Důležitá upozornění pro údržbu a používání stanu:

 • Při vaření ve stanu i v předsíni je nutno dbát zvýšené opatrnosti (jen na vlastní nebezpečí).
 • Použité materiály nejsou nehořlavé (při hoření textilních materiálů mohou vznikat jedovaté zplodiny).
 • Je nutno zachovat alespoň minimální větrání (pootevření větracích otvorů, odtažení okrajů tropika od země, pootevření zipu tropika v horní části).
 • Orosování (popř. namrzání) tropika z vnitřní strany nelze i přes dvouvrstvou konstrukci zcela zamezit, protože je ovlivněno mnoha povětrnostními podmínkami a fyzikálními zákonitostmi. Intenzita orosení je závislá na relativní vlhkosti vzduchu, vlhkosti země, tělesné vlhkosti, pohybu vzduchu atd.
 • Mírné prohnutí segmentů konstrukce vlivem používání není na závadu.
 • Při skládání prutů nepouštějte segmenty prudce proti sobě, aby nedošlo k naražení hrany.
 • Na delší cesty si sebou vezměte náhradní segment, kolíky a opravnou lepící soupravu.
 • Za špatného počasí je nutno stan dobře vypnout a zakotvit pomocí přiložených šňůr a kolíků (viz návod na stavbu).

Kempujte bezpečně. Dodržujte tato jasná pravidla:

 • neumísťujte prostředky pro vaření, topení nebo svícení do blízkosti stěn stanu nebo střechy
 • dodržujte vždy bezpečnostní pokyny pro tyto prostředky
 • nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti osvětlovacích zařízení
 • udržujte volné vchody
 • dbejte na to, abyste znali umístění protipožárních prostředků na místě táboření